Wirén, Erik Gustaf

Född 19/6 1909 i Lindesberg. I ungdomen var Erik Gustaf Wirén anställd som journalist på bland annat Örebro Dagblad och tidningen Bergslagen. Han började dock 1928 att arbeta inom Orion, som hade startats 1898 av bland andra fadern, Erik Wirén. Orion var vid den här tiden inriktad på cyklar och sportartiklar, och senare tillkom även radio- och TV-apparater. Under 1931-32 byggde företaget nya verkstadslokaler på Järnvägsgatan och 1937 tillträdde Erik Gustaf Wirén som chef för Orion. År 1940 hade den gamla tillverkningen av fotpumpar och cykelstöd utvidgats så att nya lokaler fick ställas i ordning. År 1943 bildades ett grossistföretag, Wirén & Bergqvist AB, med Wirén som hälftenägare som främst sysslade med importaffärer. Detta företag övertogs 1956 av disponent Bergqvist och flyttades till Örebro, varefter Wirén koncentrerade sig på produktionen i Orion, som i fortsättningen utgjordes av handsmörjpumpar, tryckluftverktyg, sprutor, högtrycksslangar etc. Efter flera utbyggnader flyttade företaget 1965 från lokalerna i centrum till nya lokaler på Ishockeygatan. Vid ungefär samma tidpunkt såldes en tredjedel av företaget till Gunnar Egnell i Stockholm och en tredjedel till Tecalemit. Wirén avgick som direktör för Orion i slutet av 1967. Efter Wiréns död köptes Orion av ett engelskt företag, Alenco Industrial Ltd. Erik Gustaf Wirén var politiskt aktiv inom högerpartiet och tillhörde styrelsen för Svenska Handelsbankens kontor i Lindesberg. Han var också mångårig styrelseledamot i Lindesbergs Tennisklubb, Lindesbergs Skytteförening samt i Lindesbergs Curlingklubb. Avled 22/7 1968.