Gustaf Larsson

Gustaf Larsson är förmodligen Lindesbergs mest kända politiker genom tiderna. Han var socialdemokraternas ledande politiker under flera decennier och gjorde som ledamot i Örebro läns landsting avgörande insatser för sjukvården i Bergslagen.

Gustaf Larsson föddes den 16 augusti 1891 i Lindesberg. Han var son till garvaren Benjamin Larsson, en av socialdemokraternas pionjärer i Lindesberg. Själv anställdes Gustaf Larsson 1904 som springpojke vid Oriel Blombergs tryckeri i Lindesberg, där han sedan blev faktor 1919. Han var anställd på samma företag till pensioneringen 1958, alltså i 54 år! Under åren 1914–1919 var Gustaf Larsson ordförande i Lindesbergs Typografiska förening.

År 1919 blev Gustaf Larsson ledamot av Lindesbergs stadsfullmäktige och från 1925 ledamot av drätselkammaren, där han 1931 utsågs till ordförande. År 1945 blev han även ordförande för Lindesbergs stadsfullmäktige, ett uppdrag han behöll till december 1955.

Gustaf Larsson var dessutom ordförande i folkskolestyrelsen, i samrealskolans styrelse samt i direktionen för Lindesbergs sjukhus. På 1920-talet valdes han även till landstingsledamot, ett uppdrag han hade kvar under lång tid. Gustaf Larsson var synnerligen aktiv för att få ett nytt lasarett till staden, vilket blev verklighet 1961.

Det kan nämnas att Gustaf Larsson under många år var ordförande för Konsumföreningen i Lindesberg. Han lämnade de flesta av sina kommunala uppdrag i december 1962. Han avled den 7 november 1976.