Johansson, Elsa

Född 14/9 1894 i Lerbäck, Askersund. Efter skolgång i Askersund genomgick Elsa Johansson en sjuksköterskekurs i Örebro. Hon anställdes som sjuksköterska i Lindesberg 1921, året efter det att Lars-Erik Hallén tillrädde som sjukhusläkare i Lindesberg. De kom att arbeta tillsammans i 34 år. Elsa Johansson arbetade bland annat som operationssköterska, mottagningssköterska samt laboratorie- och röntgensköterska. På grund av sin långa tjänstgöring i sjukvårdens tjänst blev hon en mycket välkänd lindesbergare. Hon gick i pension 1955. Avled 8/10 1981.