Blomberg, Signe

Född 8/9 1872 i Lindesberg. Textilkonstnären Signe Blomberg var dotter till apotekaren och bokhandlaren August Theofil Blomberg och dennes hustru Augusta, född Wassrin. I unga år tjänstgjorde Signe Blomberg som telegraf- och postbiträde i Lindesberg. På grund av sin skicklighet i konstvävnad fick hon 1914 anställning i Argentina som statlig instruktris i handarbeten. Denna befattning hade hon till 1919, då hon återvände till Sverige. En tid hade hon en liknande anställning i Stockholm, men hon bosatte sig senare i hemstaden Lindesberg. De sista åren före sin död var hon hushållerska åt brodern Eskil Blomberg, som 1921 återvände till födelsestaden Lindesberg. Avled 27/7 1932.