Wirén, Erik

Född 29/7 1871 i Mårdshyttan. Efter avslutad skolgång vid Karolinska läroverket i Örebro och Karlskoga Praktiska skola, deltog Erik Wirén i faderns affärsrörelse i Striberg. År 1898 kom han till Lindesberg och grundade samma år cykelfabriken Orion tillsammans med kusinen Carl Viktor Sundén samt Fredrik Karlsson. Samarbetet upplöstes 1914 och Erik Wirén blev då ensam ägare till Orion. Från 1903 hade kompanjonerna även en kakelfabrik vid Norrtullsgatan, men denna såldes av Wirén 1916 till bland andra kamrer Gustaf Adolf Andersson. Därefter ägnade sig Erik Wirén under ett antal år åt cykel- och sportaffärsbranschen i lokaler på Markströms gård i hörnet av Kristinavägen-Bytesgatan. Där startade han också tillverkning av cykelstöd och andra tillbehör på 1920-talet. I början av 1930-talet uppfördes i kvarteret Orion en ny byggnad med butik, reparationsverkstad och kontor. År 1937 tillträdde sonen Erik Gustav Wirén som chef för rörelsen, som växte kraftigt. År 1948 såldes sportaffären och familjen Wirén inriktade sig helt på fabriksverksamheten. År 1936 ändrades firmanamnet till Fabriken Orion, Erik Wirén & Son och samma år byggdes ytterligare en verkstadslokal. I delar av huset bedrev makan Anna Wirén (1873-1958) ett pensionat med 18 rum. Erik Wirén var ledamot av drätselkammaren 1909-1924 samt stadsfullmäktigeledamot 1920-26. Han var även ledamot av beredningsutskottet 1920-26, brandchef åren 1924-26 och ledamot av styrelsen för Lindesbergs missionsförsamling under åren 1905-1926. År 1944 gav Erik Wirén ut en släktkrönika om Per-Erska släkten från 1650 till 1944. Avled 10/12 1948.