Öhrn, Eric

Född 2/7 1927 i Kolbäck. År 1946 anställdes Eric Öhrn vid Köpings Mekaniska Verkstads AB i Köping. Efter fyra år i verkstaden utsågs han 1950 till gruppchef för orderavdelningen vid samma företag. År 1961 övergick Eric Öhrn till personalavdelningen som redaktör för personaltidningen samt ansvarig för intern och extern information. År 1962 utsågs han till rekryteringschef och 1971 blev han chef för avdelningen Personal/Ekonomi vid Volvo i Lindesberg. År 1992 utsågs Eric Öhrn till VD för Bergslagshälsan på deltid. Efter sin pensionering ägnade Eric Öhrn sig åt lokalhistorisk forskning och medverkade i Bergslagposten med artiklar om historiska skeenden i Lindesberg. Han utgav även böckerna Från fabrikörer och storindustri 1999 samt Seklet då allt hände 2001 i samarbete med Berglagspostens dåvarande chefredaktör Göran Karlsson. Under många år genomförde Eric Öhrn föreläsningar och studiecirklar med landskapsresor för Lindesbergs församling. Han var också engagerad i Linde Fornminnes- och hembygdsförening och skrev historisk dokumentation till bland annat fotoutställningar samt i form av minnestavlor till kulturhistoriskt intressanta byggnader. Avled 29/11 2008.