Sjölin, Svea

Född 9/10 1878 i Tegelmora, Uppland. Efter avslutade studier tjänstgjorde Svea Sjölin (född Rehnvall) som lärarinna vid småskoleseminariet i Uppsala 1905. Därefter arbetade hon vid samrealskolan i Lindesberg 1906 och på Djursholms samskola 1906-1909. År 1909 gifte hon sig med borgmästare Magnus Sjölin. Svea Sjölin tillhörde Lindesbergs stadsfullmäktige från 1917 då hon invaldes som första kvinnliga ledamot. Hon avsade sig dock detta uppdrag 1922 på grund av tidsbrist. Istället ägnade hon sig åt föreningslivet. Hon tog initiativet till De gamlas vänner och var dess ordförande i många år. Svea Sjölin var även med om att bilda Lindesbergs Barnhem samt Blomsterfonden (som försökte skaffa bra bostäder åt gamla människor). Hon var också styrelseledamot i Lindesbergs Röda korskrets och husmodersföreningen samt aktiv i Första majblommans lokalkommitté i Lindesberg. Avled 27/10 1958.