Sjölin, Magnus

Född 26/2 1880 i Trelleborg. År 1900 tog Magnus Sjölin studentexamen och han studerade därefter juridik i Lund och avlade hovrättsexamen år 1904. Under åren 1904-1906 tjänstgjorde han vid Lindes domsaga. Därefter var Sjölin anställd vid länsstyrelsen i Örebro och senare i Nyköping. År 1908 tillträdde Magnus Sjölin därefter som borgmästare i Lindesberg. Sjölin kom att bli den siste domhavande borgmästaren i Lindesberg, eftersom staden efter hans avgång 1947 lades under landsrätt. Magnus Sjölin var i många år ledamot av Lindesberg kyrkofullmäktige och var även en tid vice ordförande. Han var också under många år ordförande i hälsovårdsnämnden och ledamot av byggnadsnämnden. Under åren 1914-19 var han även landstingsman. Vidare var Magnus Sjölin inspektör för kommunala mellanskolan i Lindesberg. Han var ledamot av Linde Sparbank åren 1915-1951 och bankens ordförande under åren 1935-1951. När 1 majkommittén i Lindesberg startade 1908 blev han dess ordförande. Avled 9/5 1958.