Palmgren, Carl Ludvig

Född 25/6 1855 i Örtomta, Östergötland. I sin ungdom gick Carl Ludvig Palmgren i garverilära i Linköping, där han även utsågs till verkmästare. År 1879 reste han till USA, där han var bosatt i två år. Efter återkomsten flyttade han till Lindesberg 1883 för att överta Holms garveri. Verksamheten utökades senare med en sko- och läderaffär, som dock såldes 1911. Garveriet nedlades redan 1907. Istället startade Palmgren en omfattande grossiströrelse med försäljning av skinn, läder och andra tillbehör för skotillverkning. I början av 1900-talet var ett 100-tal hemskomakare engagerade i Palmgrens grossiströrelse och han blev en förgrundsgestalt i stadens skotillverkning. Familjen Palmgren bodde först i det s k Klingbergska huset, men i början av 1900-talet byggdes det s k Palmgrenska huset på Skolgatan 4. Efter företagets avveckling 1937 blev detta kontor för Bergbolagen och senare förvaltningshus för Lindesbergs kommun. Palmgren var under många år ledamot av stadsfullmäktige. Han var ledamot av drätselkammaren 1909-1914 samt ledamot av taxeringsnämnden och skolstyrelsen. Från 1910 representerade Palmgren de frisinnade i landstinget och han tillhörde i många år Lindesbergs sjukhusstyrelse. Palmgren tog också initiativet till Lindesbergs Köpmannaförening, som startade 1910 med honom själv som ordförande. Han var styrelseledamot i den dåvarande Bärgslagsbanken. Avled 17/1 1937.

Carl Ludvig Palmgren var gift två gånger, först med Hilda Maria Eriksson (1865-1897) och senare med Hanna Persson (1879-1946). Han fick tio barn.