Lindmark, Viktor

Målarmästaren Viktor Lindmark var en av Lindesbergs mest framstående nyhetskämpar och lokalpolitiker i början av 1900-talet.

Viktor Lindmark föddes den 7 mars 1869 i Lindesberg. I likhet med sin far och sina bröder blev Viktor Lindmark målarmästare. Under åren 1892–1896 var Viktor Lindmark bosatt i USA, där han arbetade som målare i bland annat Kansas City och Worchester. År 1896 återkom Lindmark till Sverige och startade en målerifirma i Lindesberg, som även bedrev möbel- och snickeritillverkning. Som mest hade företaget ett 30-tal anställda, innan verksamheten såldes.

Viktor Lindmark var redan vid den här tiden aktiv som frisinnad politiker, vilket ledde till färre uppdrag från stadens välbärgade husägare. Han valde därför 1909 att återvända till USA. I fem år arbetade han som målare, bland annat i Worchester, Palmer och Lawrence.

Under tiden i USA blev Viktor Lindmark engagerad i den amerikanska nykterhetsrörelsen. Han utsågs till ungdomsintendent för IOGT i Massachusetts och angränsande stater. Han bildade även en svensk ungdomsloge i Boston. Efter hemkomsten till Lindesberg 1914, då han på nytt etablerade sig som målarmästare, blev han en av stadens mest framstående nykterhetskämpar.

Viktor Lindmark fick så småningom många offentliga uppdrag. Bland annat var han i många år ledamot av Lindesbergs stadsfullmäktige, drätselkammaren och kyrkofullmäktige.

Under åren i USA blev Lindmark även intresserad av indianernas liv. Efter hemkomsten till Sverige höll han åtskilliga föredrag om indianstammarna osage, apache och comanche. Genom flitig skriftväxling med en historieprofessor i Oklahoma kunde han senare fortsätta sin forskning om Amerikas indianer. Under sin forskning kom Viktor Lindmark över 125 unika indianbilder, som han skänkte till Etnografiska museet i Stockholm. I flera år bedrev Viktor Lindmark även forskning kring de svenska nybyggarna i Delaware.

Viktor Lindmark avled den 18 januari 1943.