Lindmark, Viktor

Född 7/3 1869 i Lindesberg. Son till målarmästaren Viktor Mauritz Lindmark. I likhet med sin far och bröder valde Viktor Lindmark att bli målarmästare. Efter avklarat gesällprov arbetade Viktor Lindmark med målning av stationshus utmed Mora-Vänerns Järnväg, och träffade då sin blivande maka Lotten, född Lindström (1874-1937). Åren 1892-1896 var Viktor Lindmark bosatt i USA, där han arbetade som målare i bland annat Kansas City och Worchester. År 1896 återkom Lindmark till Sverige och startade en målerifirma i Lindesberg, som även bedrev möbel- och snickeritillverkning. Som mest hade företaget ett 30-tal anställda, innan verksamheten såldes.

Viktor Lindmark var redan vid den här tiden aktiv som frisinnad politiker, vilket ledde till färre uppdrag från stadens husägare. Han valde därför 1909 att återvända till USA. I fem år arbetade han som målare, bland annat i Worchester, Palmer och Lawrence. Redan i sin ungdom var Viktor Lindmark aktiv i nykterhetsrörelsen och i USA blev han djupt engagerad i den amerikanska nykterhetsrörelsen. Han utsågs till ungdomsintendent för IOGT i Massachusetts och angränsande stater. Han bildade även en svensk ungdomsloge i Boston. Efter hemkomsten till Lindesberg 1914, då han på nytt etablerade sig som målarmästare, blev han en av stadens mest framstående nykterhetskämpar. Han fick så småningom många offentliga uppdrag. Bland annat var Viktor Lindmark under många år ledamot av Lindesbergs stadsfullmäktige, drätselkammaren och kyrkofullmäktige.

På bilden här ovan syns mamma Eva Kristina Lindmark tillsammans med sönerna Sixtus, Axel, Viktor och Emil-

Under åren i USA blev Viktor Lindmark intresserad av indianernas liv och han höll efter hemkomsten till Sverige åtskilliga föredrag om sina intryck. Genom flitig skriftväxling med en historieprofessor i Oklahoma kunde han senare fortsätta sin forskning om Amerikas indianer. Framför allt intresserade han sig för indianstammarna osage, apache och comanche. Under sin forskning kom Viktor Lindmark över 125 unika indianbilder, som han skänkte till Etnografiska museet i Stockholm. I flera år bedrev Viktor Lindmark även forskning kring de svenska nybyggarna i Delaware. Avled 18/1 1943.