Klingberg, Ester

Född 18/2 1876 i Lyrestad, Småland. Redan i unga år var Ester Klingberg verksam i den affär som fadern Karl Fredrik Johansson hade i Hova. Hon gifte sig 1899 med målarmästaren och predikanten Carl H Klingberg. Makarna flyttade samma år till Lindesberg där de grundade Klingbergs Manufakturaffär i kvarteret Rudan. Rörelsen växte i omfattning och en första ombyggnad skedde 1916. År 1935 gjordes en kraftig utvidgning av affären. Firman övertogs 1944 av sonen Olle Klingberg, som redan 1923 hade börjat arbeta i affären. Ester Klingberg var verksam ett 60-tal år i Lindesbergs fribaptistförsamling, där hon bland annat tjänstgjorde som söndagsskolföreståndarinna. Hon var även med om att bilda föreningen Solhem, den grupp inom Fribaptistförbundet som förvaltade Kåfalla Vilohem. Hon var även styrelseledamot i Solhem i ett 20-tal år, varav merparten som sekreterare. Avled 12/5 1965.