Orup och hans kända söner

Den som söker på nätet efter namnet Orup får hundratals träffar som avser rocksångaren Thomas Eriksson, som av någon outgrundlig anledning fick sitt ”smeknamn” Orup redan som barn. Bakom detta namn finns dock en helt annan familj som gjort ett stort avtryck i Lindesbergs historia. Vi talar förstås om rektorn Birger Orup och hans rikskända söner Bengt och Lars Orup.

Det var på hösten 1915 som den då 28-årige Birger Orup kom till Lindesberg som nybliven rektor för Lindesbergs kommunala samskola (som vid den tiden fanns i den så kallade Strandskolan). Han gifte sig i december samma år med Dagny, född Nilsson. De var båda från Skåne – han från Bjuv och hon från Skurup. Före flytten till Lindesberg hade Birger Orup tjänstgjort som lärare i Hörby och Nybro.

Väl på plats i Lindesberg fick Birger Orup i uppdrag att omdana skolan till en kommunal mellanskola. Detta kunde också genomföras och Orup utsågs till skolans rektor 1920. Han ledde sedan skolan fram till sin död 1943. Birger Orup var en omtyckt skolledare och han fick också flera förtroendeuppdrag. Han var bland annat ordförande i Lindesbergs folkskolestyrelse och ledamot av styrelsen för stadens tekniska aftonskola. Orup var även en av initiativtagarna till Linde Schackklubb.

Makarna Orup var först inneboende hos bankmannen Lars Erik Eriksson i kvarteret Hatten. Men när familjen på kort tid utökades med fyra söner – Bengt, Lars, Sven och Nils – blev det ganska trångt i den hyrda bostaden. Skolstyrelsen ordnade en tjänstebostad på Håga från hösten 1922. Denna fastighet ägdes då av Sofia Charlotta Sundling, änka efter industripionjären Carl-Erik Jansson. När Håga senare köptes av Carl Victor Sundén i början av 1930-talet flyttade familjen Orup till övervåningen på Hallins pensionat, för att senare bosätta sig i en av våningarna i sparbankshuset.

De två äldsta sönerna skulle med tiden bli kända över hela Sverige. Den konstnärligt intresserade Bengt Orup (1916-1996) flyttade redan som 16-åring till Stockholm för att studera vid Otto Skölds målarskola. Den första utställningen hade han i barndomsstaden Lindesberg år 1936 med målningar av interiörer och stadslandskap. Men han hade faktiskt debuterat redan som tolvåring med en liten teckning i lokaltidningen Bergslagsposten (se bilden här intill).

Under konststudierna i Paris delade Bengt Orup ateljé med konstnärskollegorna Lage Lindell och Gustav Rydberg. Efter återkomsten till Sverige bosatte han sig i Domsten 1941 och gifte sig med Teddi Flygare. Vid sidan av sitt konstnärliga skapande var Bengt Orup även verksam som formgivare vid Johansfors glasbruk och en tid även vid Hyllinge glasbruk. Han var gästprofessor vid Royal College of Art i London 1968. Bengt Orups konst finns representerad på bland annat Moderna museet och Nationalmuseum i Stockholm, men också på museer i New York, Paris, London, Liege och Minneapolis. Han har även haft separatutställningar i Sverige och i utlandet. Han fick även statens konstnärsbidrag 1978 och 1980.

Ännu mer känd är säkert Lars Orup (1918-2007), som skulle bli en av Sveriges mest omtyckta medieprofiler. Efter studenten i Örebro 1939 var Lars Orup anställd en kort tid vid Bergslagsposten. Han gick därefter till Svenska Morgonbladet, Sala Allehanda och Sala-Posten innan han utsågs till redaktionssekreterare vid Röster i Radio. I slutet av 1940-talet kom Lars Orup sedan till Radiotjänst och 1960 började han arbeta vid Sveriges Television. Lars Orup var i många år reporter och senare nyhetsuppläsare i TV. Han fick bland annat leda ett flertal valvakor och tillsammans med Åke Ortmark och Gustaf Olivecrona svarade Lars Orup också för ett stort antal partiledarutfrågningar i TV. Han gick i pension 1983 och dog 2007 i Lidingö. På bilden här intill kramar Lars Orup om sin mor Dagny vid ett besök i Lindesberg 1967. Dagny Orup avled 1983 i Lindesberg.

Om de övriga sönerna till Birger Orup kan nämnas att Sven dog redan 1921, endast åtta månader gammal. Nils, som föddes 1922, arbetade inom restaurangbranschen, bland annat i Stockholm, och dog 2002 i Lindesberg.