Lindqvist, Lilly

Född 20/5 1868 i Resta, Ramsberg. Redan som ung flyttade Lilly Lindqvist till Stockholm, där hon studerade sjukvård och anslöt sig till baptistsamfundet. Hon genomgick därefter en kurs på Elsa Borgs bibelkvinnohem samt pastor John Ongmans evangelistskola i Örebro. Hon verkade därefter under många år som evangelist i Östergötland, Bohuslän, Dalarna och Västmanland. Tillsammans med sjuksköterskan Agda Hagberg startade Lilly Lindqvist ett sjukhem i Örebro. År 1911 flyttade de båda väninnorna till Lindesberg, där de köpte Strandkullens vilohem. Här bedrevs vård och rehabilitering för gamla och sjuka fram till 1951. Avled 26/7 1954.

Bildkälla: Lindesbergs kulturhistoriska arkiv