Gothen, Lars

Född 6/3 1750 i Göteborg. Föräldrarna var superkargören Anders Gothén och Margaretha Elisabeth Gadd. Liksom sin far fick Lars Gothén anställning vid svenska Ostindiska kompaniet. Han medföljde som assistent vid fyra resor till Cadiz i södra Spanien, där fartygen bytte sin last från Sverige (främst järn) mot spanska silverpiastrar som kineserna föredrog som valuta. Resorna till Cadiz gjordes med fartygen ”Terra Nova” 1774, ”Sophia Magdalena” 1776 samt ”Lovisa Ulrica” 1778. Därefter gjorde Lars Gothén två resor till Kanton, först som fjärde superkargör med fartyget ”Terra Nova” 1781 och senare som tredje superkargör 1784 med ”Adolph Fredrik”.
Lars Gothén gifte sig i mars 1797 med Maria Charlotta Swedenstierna, född 6/8 1766, dotter till bruksägaren Erik Vilhelm Swedenstierna på Oppebyberg, senare ägare till Österhammar och Öby. År 1814 flyttade makarna till Lindesberg, där de var bosatta på Brotorps gård. Lars Gothén dog 19/2 1828 och Maria Charlotta avled 27/3 1846. De barnlösa makarna testamenterade all kvarlåtenskap till församlingens fattigkassa. Till deras minne reste församlingen 1852 en minnessten över makarnas grav på Cederborgska kyrkogården i Lindesberg.