Andersson, John

Född 22/6 1855 i Stråssa. Efter praktik vid Stjärnfors bruk var John Andersson anställd vid Bångbro järnbruk och sedermera vid Bånghammar-Klotens järnväg. År 1877 anställdes han vid ingenjörsfirman Carl E. Jansson i Lindesberg och senare blev han förvaltare vid Blankaholms sågverk. Vid återkomsten till Lindesberg 1890 startade John Andersson ett ritkontor och han skaffade sig ytterligare kunskap vid världsutställningen i Chicago 1893. De följande åren svarade John Andersson för åtskilliga byggen av industrilokaler, bergverk, elektriska kraftstationer, broar, smalspåriga bruksjärnvägar etc. Bland annat uppförde han en masugn vid Bredsjö, ett sågverk vid Blankaholm och Sundsbron i Lindesberg 1902. År 1897 byggde han ett stort tegelhus på Kungsgatan 11 i Lindesberg till sig och sin familj. År 1900 köpte John Andersson en andel i Lindesbergs Ångbryggeri från Olof Wallmo och 1908 utköptes även den andre delägaren, Christian Rogner. John Andersson var i nästan 50 år ledamot av Lindesbergs stadsfullmäktige. Han var även ledamot av drätselkammaren, hälsovårdsnämnden, byggnadsnämnden, sjukhusstyrelsen, brandstodskommittén och brandstyrelsen i Lindesberg samt samskolestyrelsen och mellanskolestyrelsen. Under åren 1902-05 var Andersson ordförande för drätselkammaren och landstingsman. Avled 29/5 1943.