Blomberg, Eva

Född 6/4 1864 i Lindesberg. Fröken Eva Blomberg var dotter till apotekaren och bokhandlaren August Theofil Blomberg och dennes hustru Augusta, född Wassrin. År 1894 tog Eva Blomberg över Blombergska bokhandeln från brodern Oriel Blomberg, som istället ägnade sig åt familjens tryckeri. Under hennes tid flyttades bokhandeln först till en lokal i Wijkströmska gården vid Kungsgatan och 1918 till de lokaler som rådman Carlsson tidigare disponerade för sin klädesaffär i hörnet av Kungsgatan och Skolgatan. Bokhandeln hade även filialer i Kopparberg och Grängesberg. Vid sidan av arbetet var Eva Blomberg även medelpunkten för dåtidens kulturella liv i Lindesberg. Hon var själv en begåvad pianist och tack vare henne gästades Lindesberg ofta av framstående musikutövare från både Sverige och utlandet. För sina kulturella insatser fick Eva Blomberg motta Mazerska Sällskapets stora guldmedalj. Eva Blomberg var även aktiv inom Sveriges Turistförening, Röda korset och Första Majblommekommittén. Hon var dessutom mycket intresserad av de planteringar på Kyrkberget som genomfördes av Lindesbergs Planteringssällskap. Filialerna i Kopparberg och Grängesberg såldes 1921 och 1923. Därefter överlät hon bokhandeln i Lindesberg till medhjälparen Martin Törner 1929. Hon avled 22/10 1932.