Blomberg, Eva

Bokhandlaren Eva Blomberg i Lindesberg var en välkänd kulturpersonlighet i början av 1900-talet. Hon var en framstående pianist och konsertarrangör, och hon fungerade i åtskilliga år som ett nav för den svenska kammarmusiken.

Eva Blomberg föddes den 6 april 1864. Hon var det femte barnet till August Theofil Blomberg och hans hustru Augusta Wassrin. Fadern var apotekare, bokhandlare och senare bankdirektör i Lindesberg. Han var även ordförande för drätselkammaren, ledamot av landstinget och riksdagsman 1865–1866.

Det var aldrig tal om att Blombergs döttrar Eva, Clara och Signe skulle påkostas någon utbildning, men de skulle klara sig rätt bra ändå. Tack vare en bekant fick Eva Blomberg möjligheten att studera musik i Stockholm under ett år och hon skulle med tiden bli en framstående pianist. Även de andra syskonen var duktiga musiker och hade bra sångröster.

Äldste sonen Oriel tog över familjens bokhandel 1888, men när han även startade ett tryckeri fick systern överta bokhandeln sex år senare. På den tiden var det mycket ovanligt med kvinnliga affärsinnehavare, speciellt i så unga år. Eva Blomberg var bara 20 år då hon övertog bokhandeln. Men det hindrade henne inte. Inom kort skaffade hon sig större affärslokaler i Lindesberg och inrättade dessutom filialer i Grängesberg och Kopparberg.

Blombergska bokhandeln blev under Eva Blombergs ledning en av de mest kända i Sverige utanför storstäderna. Hon drev denna affärsrörelse med stort engagemang i 34 år innan hennes mångåriga biträde Martin Törner övertog bokhandeln 1929. Filialerna i Kopparberg och Grängesberg var då redan sålda.

Eva Blomberg medverkade till att föreläsningsföreningar startade både i Lindesberg och på många andra orter i Mellansverige. Hon åtog sig gärna att boka in lämpliga programkvällar för dessa föreningar, och då handlade det ofta om konserter med kammarmusiker som hon lärt känna.

Eva Blomberg var en unik personlighet i Lindesberg och i landets musikliv över huvud taget. Men hennes båda systrar – Clara och Signe Blomberg – var också handlingskraftiga kvinnor. Clara hjälpte till med konsertverksamheten och var själv utrustad med en god sopran. Signe var en mycket begåvad textilkonstnär som tillhörde Handarbetets Vänner och under fem år arbetade som statligt anställd vävinstruktör i Argentina.

På grund av sviktande hälsa fick Eva Blomberg trappa ner på verksamheten i slutet av 1920-talet. Hon avled den 22 oktober 1932, knappt tre månader efter systern Signe. Den tredje systern Clara levde till 1939.