Elzwik, Eric

Född 20/8 1795 i Vika, Dalarna. Föräldrarna var bergsmannen Johan Andersson Elzvik och Brita Görsdotter. Efter utbildning i Falun och Västerås tog Erik Elzwik lantmäteriexamen 1823 och medverkade som lantmätare vid storskiftet i Dalarna 1823-1836. Han avgick 1844 och började istället ägna sig åt malmletning. Under åren 1835-1849 var han delägare i Sågmyre Grufbolag, men denna verksamhet var olönsam. Elzwik flyttade 1846 till Guldsmedshyttan. Han hade då börjat intressera sig för de gamla silvergruvorna i området och under 1840-talet gjorde han ett stort antal inmutningar. Sedan flera nya fyndigheter påträffats anlades ett silververk i Guldsmedshyttan 1844. Under åren 1844-1856 framställdes 3 612 kilo silver och därtill 2 031 ton bly. Intill silververket anlade Elzwik en herrgård med 20 rum samt omgivande park och trädgård. Elzwik bearbetade även Kaveltorps gruvfält i Ljusnarsberg och grundade ett smältverk där, innan han 1856 drog sig ur denna verksamhet. Malmprospekteringar och inmutningar gjordes av Elzwik även i Siggeboda och Fanthyttan. För att få in nytt kapital bildade Elzwik 1848 Guldsmedshytte Silververks Bolag, där han i fortsättningen bara ägde 1/16-del av aktierna. Han avgick slutligen från bolaget 1856 och bosatte sig då på en gård i kvarteret Lejonet (sedermera Tellandska huset, se bilden ovan). Han var gift med Margareta Catharina Hedman och hade fyra barn. Avled 6/6 1862 i Lindesberg.