Blomberg, Gerda

Född 5/9 1865 i Svärdsjö, Dalarna. Föräldrarna var jägmästaren Carl August Smitt i Borgärdet (1823-1904) och hans hustru Rosalie Holmberg (1826-1922). Dottern kom första gången till Lindesberg i början av 1890-talet. Hon gifte sig 1905 med ingenjören Ragnar Blomberg. Makarna var först bosatta en tid i Grängesberg. Därefter köpte de en fastighet i Lernbo utanför Ludvika, innan de 1917 flyttade till Lindesberg och köpte villan Kullen. Maken avled 1928, men Gerda Blomberg bodde kvar i villan till sin död 1960.

Gerda Blomberg var mycket konstintresserad och djupt engagerad i Lindesbergs församling. I samband med restaureringen av Lindesbergs kyrka 1928 skänkte hon tre korfönster med blyinfattade glasmålningar. Hon bekostade även triptyken ”Livets träd” som systersonen Stig Borglind målade till församlingshemmet. På äldre dagar gjorde hon även en stor donation till Lindesbergs församling, som fortfarande genererar betydande belopp till församlingens verksamhet. Gerda Blomberg avled 15/9 1960.