Blomberg, Clara

Född 19/4 1867 i Lindesberg. Clara Blomberg var dotter till apotekaren och bokhandlaren August Theofil Blomberg och dennes hustru Augusta, född Wassrin. Liksom sina syskon var Clara Blomberg mycket aktiv i Lindesbergs musikliv i slutet av 1800-talet. Hon var också begåvad med en god sopran, som hon använde i kyrkokören och dåvarande Lindesbergs Musiksällskap. Clara Blomberg var också aktiv i den kyrkliga verksamheten, och då framför allt inom diakonisyföreningen och kyrkliga ungdomskretsen som hon var med om att starta. Nämnas skall också att Clara Blomberg var ledamot av fattigvårdsstyrelsen och tillhörde under många år styrelsen för Lindesbergs barnhem, som hon också var initiativtagare till. Avled 26/9 1939.

Bildkälla: Lindesbergs Kulturhistoriska arkiv.