Berg, Theodor

Född 26/11 1869 i Älvsbacka, Värmland, där fadern var smedmästare. År 1887 emigrerade Berg till USA, där han fick anställning i en järnhandel och senare vid en mekanisk verkstad. Vid hemkomsten till Sverige 1894 startade han en liten verkstad tillsammans med fabrikör C. R. Lindqvist, Grythyttan. Efter ytterligare ett par år i Amerika återkom Berg till Sverige 1898, då han anställdes i Vedevåg och senare var verksam i Bångbro, Grythyttan och Filipstad. År 1903 startade Berg en järnhandel och mekanisk verkstad i Deje. Viktigaste produkten var då ett egenutvecklat dressinhjul. År 1918 hade rörelsen vuxit så mycket att företaget flyttades till Ullersäter. Familjen bosatte sig i Gåsta söder om Ullersäter. Tillverkningen omfattade då även motorer till dressiner, motorsprutor, pumpar, kompressorer och generatorer. Företaget var kvar i Ullersäter till 1933, då verksamheten successivt flyttades över till Lindesberg. Till Bergbolagen, som med årens lopp blev en internationellt välkänd industri, hörde förutom fabriken i Lindesberg även Skandiaverken i Lysekil samt August Stenborgs Gjuteri- och Fabriks AB i Tierp. Theodor Berg var under några år ledamot av stadsfullmäktige i Lindesberg. Avled 28/6 1956. Gift 1899 med Elisabet Samuelsson (1873-1958).