Blomberg, August Theofil

Född 8/1 1819 i Eker. Föräldrarna var komminister Anders Blomberg (1799-1830) och hans hustru Henriette, född Lundvall (1786-1887). August Blomberg började sin apotekarbana som elev vid apoteket Gripen i Nyköping. Efter anställningar i Filipstad, Skellefteå och Stockholm kunde han 1849 överta apoteket i Lindesberg. Han utökade verksamheten året därpå med en filial i Kopparberg.

År 1856 träffade Blomberg i Stockholm tidningsägaren Lars Johan Hierta, som också ägde ett bokförlag. Sammanträffandet resulterade i att Blomberg skaffade sig ett boklager och samma år började med bokförsäljning från apoteket. Han sålde apoteket 1863 sedan han blivit stadsrevisor och senare även kassör för Örebro Enskilda Bank. August Blomberg var riksdagsman 1865-1866 och senare landstingsman i sex år. Han var under åren 1883-1889 ledamot av stadsfullmäktige och tillhörde under flera år även drätselkammaren.

Efter branden 1869 fick bokförsäljningen nya lokaler i den så kallade Blombergska gården på Kungsgatan (se ovan). Bokhandeln övertogs 1888 av sonen Oriel Blomberg och sex år senare av Oriels syster Eva. August Blomberg var gift med bruksägardottern Augusta, född Wassrin från Grythyttan (1833-1905). De fick nio barn. Avled 20/8 1907.