Typograferna var först

Typograferna startade första fackföreningen i Lindesberg

I oktober 1889 startades en typografisk förening i Lindesberg. Detta var den allra första fackliga föreningen i staden, och det var faktiskt också en av de första i landet. Svenska Typografförbundet hade då nämligen bara funnit i två år.

Typografavdelningen i Lindesberg bildades av personal från de dåtida tidningarna Bergslagsposten, Bergslagernas Tidning samt sättare och tryckeri vid Oriel Blombergs Tryckeri. Avdelningen lär ha instiftats av Albert Dahlström, Konrad Berglund och Karl Albert Häggberg, men protokollen från de första åren finns inte längre kvar. Den första kända styrelsen bestod av Carl Gustaf Rosenberg, Erik Andersson och Johannes Björk som valdes vid ett möte den 18 januari 1898. Det kan här nämnas att Rosenberg senare blev tryckerifaktor vid Bergslagernas Tidning och 1930 startade ett eget tryckeri i Lindesberg.

På bilden syns medlemmarna i Lindesbergs Typografiska Förening år 1901. Stående från vänster syns Oskar Hansson, Stefan Ekman, Ernst Holmberg, Hjalmar Hallin, Carl Gustaf Rosenberg, Paul Carlsson, Johan Ringström, Joel Carlsson, Edvin Johansson, Hjalmar Hallgren och John Hedlund. Sitter gör Albert Crusell, Per Paul Pettersson, Johannes Björk, Emil Björk, Carl Holmberg, Axel Sandberg, Oskar Guldbrandsson, Erik Andersson och Ernst J Carlsson.

Lindesbergs Typografiska Förening var inte bara en ovanligt stridbar fackförening. Den hade även god ekonomi, bland annat tack vare föreningens årliga fester som startade 1919 pågick under lång tid. Den så kallade ”typfesten” var en av årets absoluta höjdpunkter och det var inte ovanligt att extratåg och speciella bussar fraktade tusentals personer till Lindesberg. Rekordet uppges vara ungefär 6 000 besökare på lördagen och ytterligare 4 000 på söndagen. Eftersom staden Lindesberg på den tiden hade cirka 4 000 invånare, så dubblerades alltså folkmängden under ”typfesterna”.