Tre Taube i Lindesberg

När Frövi-Ludvika Järnväg blev klar på 1870-talet anlände många nya människor till Lindesberg för att sköta trafiken och underhålla järnvägsbanan. Anmärkningsvärt nog var inte mindre än tre bröder från släkten Taube verksamma samtidigt vid järnvägsstationen i Lindesberg.

Äldst av bröderna var Adolf Taube, som under några år hade befattningen som trafikchef. De yngre bröderna Axel och Carl Gunnar Taube var anställda som stationsinspektör och stationsskrivare. Den sistnämnde skulle senare bli far till trubaduren och visförfattaren Evert Taube.

Axel Taubes hustru Matilda Törnsten (1854-1876) avled under tiden i Lindesberg och ligger begravd på Bergskyrkogården.