Gustaf Svenssons donation

Varje år utdelas stora summor från Gustaf Svenssons Stiftelse till behövande äldre personer i Lindesbergs stad. Senast 2018 fick ett 69 sökande dela på 1,2 miljoner kronor. Men idag är det nog inte så många som vet något om donatorn Gustaf Svensson.

Gustaf Svensson (1860-1937) var son till en hattmakare i Lindesberg. Efter studier vid Örebro allmänna läroverk gick Gustaf Svensson till sjöss några år, varefter han fick anställning som reseombud hos Eskilstuna Järnmanufaktur AB. På 1880-talet övertog Gustaf Svensson en butik i Lindesberg, som tidigare drevs av järnhandlaren August Andersson (1845-1885). Butiken såldes senare till Janne Jansén, som redan 1901 överlät järnhandeln till Hjalmar Wijkström. Gustaf Svensson hade då redan flyttat till Stockholm och 1899 startat en grosstfirma i järn- och stålvarubranschen. Han blev mycket förmögen. Gustaf Svensson gifte sig 1916 med Tyra Augusta, född Hedenberg (1875-1932). Hennes farfar var Carl August von Hedenberg och ingiftet i Hedenbergska släkten innebar flera kliv uppåt på samhällsstegen för Gustaf Svensson. Det kan också nämnas att brodern Ivan Svensson (1858-1918) blev ägare till Skyllbergs Bruk, där Gustaf Svensson under en tid också var delägare.

Strax före sin död gjorde Gustaf Svensson en stor donation på 100 000 kronor till sin födelsestad Lindesberg. Donationen utgjordes av aktier i Stockholms Inteckningsgaranti AB, där Svensson var delägare. Sedan denna bank 1955 slagits samman med Svenska Handelsbanken består donationen av aktier i Svenska Handelsbanken, vilka idag är värda ungefär 29,2 miljoner kronor. Avkastningen utdelas varje år som gåvor till behövande äldre personer i Lindesbergs stad.