Kumblins mystiska donation

Det finns en gårdstomt i Lindesberg, som år 1793 skänktes av rektor Johan Kumblins sterbhus till efterträdarna på rektorsstolen i Lindesberg. Donatorn tänkte sig att stadens rektorer, den ena efter den andra,  i all framtid skulle ha nytta och glädje av denna mark. Tomten ingår idag i den Klingbergska fastigheten, men att nutidens rektorer skulle använda denna till kryddgård är nog svårt att tänka sig.

Johan Kumblin (1735-1793) var filosofie magister och hade tjänstgjort som kyrkoherde i Gunnilbo och som vice rektor i Arboga innan han kom till Lindesberg 1782. Här var han rektor till sin död. En rektorslön på den här tiden var rätt mager, men som naturaförmån ställdes 1774 en kryddgårdstomt, nr 88, belägen intill skolgården, till rektors förfogande. Där skulle rektorn och hans familj kunna odla förnödenheter mot en mindre avgift till skolkassan. Rektor Kumblin utökade marken genom att även köpa in tomten nr 89 från låssmeden Norén 1788. Senare donerades tomten, som således för alltid skulle kunna brukas gratis av rektorerna i Lindesberg.

Det märkvärdiga i den här historien är, att donationsbrevet avser tomten 89 i kvarteret Väduren. Men faktum är att det aldrig har funnits någon tomt med det numret i Väduren utan den fanns i kvarteret Rudan. Det vill säga det område som begränsas av Skolgatan, Bytesgatan samt Kungsgatan. Och eftersom Rudan är stadens gamla skolkvarter verkar det uppenbart att donatorn misstagit sig på kvartersnamnen. Men det är en annan historia.