Lindesbergs gåtfulla ring

Bland alla historiska samlingar på  Historiska museet i Stockholm finns en guldring från 1300-talet som hittats i Lindesberg. Men vem som bar den, hur den hamnade i jorden och var i Lindesberg den hittades är fortfarande en gåta. 

Ringen påträffades inom staden Lindesbergs ägor och den blev inlöst av svenska staten 1884 från en C. A Jansson för 50 kronor. Om Jansson var upphittaren vet man dock inte. Lindesberg är inte känt för några större arkeologiska fynd, så en fin guldring är ett ovanligt fynd. Troligen bars ringen av en rik person, och då antagligen av en kvinna eftersom ringen är så gracil.

Guldringen är ett mycket fint arbete och den är heller inte speciellt sliten. På sidorna finns figurer som liknar fåglar eller liljor. Detta är troligen religiösa symboler. Duvan och liljan är gamla kristna symboler för den Heliga anden respektive Treenigheten. Ringen har också dubbla inskriptioner med bokstäverna DOCH. Vad detta betyder har ingen kunnat klarlägga.

Av museets samlingar framgår inte heller vem C A Jansson var. Men vid den här tiden fanns det en trädgårdsmästare i staden som hette Carl August Jansson. Han kom till Lindesberg 1875 och antog senare släktnamnet Ljungqvist. Han drev fram till sin död 1902 en trädgårdshandel strax intill Kyrkberget. Det kan alltså ha varit han som grävde upp den värdefulla guldringen.