Bergslagsmor blev känd i USA

I den svenska radions barndom, i slutet av 1920-talet, kunde de som satt vid kristallmottagarna möjligen få höra ett radioinslag där Bergslagsmor sjöng folkvisor och berättade lustiga historier. Bergslagsmor, eller Lydia Hedberg som hon egentligen hette, var en känd och folkkär artist inte bara i Sverige utan även bland svenskättlingarna i USA och Kanada. Idag, nästan ett sekel senare, är det få svenskar som känner till Bergslagsmor och hennes långa liv som underhållare. Ännu färre vet att hennes artistkarriär startade i Lindesberg.

Under sina konsertturnéer som Bergslagsmor uppträdde Lydia Hedberg oftast i en folkdräkt från Dala Floda. Men egentligen var hon från Falun. Hon föddes där den 5 januari 1878 som tredje barnet till möbelfabrikören Karl Pettersson och hans hustru Maria Lovisa Briandt. Dottern Lydia blev sjukgymnast och 1904 gifte hon sig med en barndomskamrat, den nyblivne bergsingenjören Torbjörn Hedberg. Den unge Torbjörn Hedberg kom till Lindesberg 1903 för att arbeta vid stadens första egentliga industri, Carl-Erik Jansson & Co. Redan under sitt första år i Lindesberg blev Torbjörn Hedberg delägare i ett nytt företag, som fick namnet Lindesbärgs Mekaniska Värkstad. Företaget hade som specialitet att köpa in gamla maskiner och ångpannor som renoverades och sedan såldes. Verksamheten blev dock aldrig lönsam utan gick i konkurs. 

Konkursen blev kännbar för Hedberg som hade lånat pengar av både sin far och svärfar. Med tiden började även förhållandet med hustrun Lydia att försämras. Sedan sonen Olof kommit till världen den 22 mars 1905 hade hon börjat arbeta som sjukgymnast vid stadsläkare Herman Wahlströms mottagning. Dessutom hade hon blivit allt mer efterfrågad som vissångerska.

Allt började 1908 vid en privat fest på Hermanstorps gård, där familjen Hedberg då bodde. Lydia Hedberg övertalades att framföra några sånger och överraskade de närvarande vännerna med en klangfull sopran. Senare engagerades hon och väninnan Alma Grönfeldt av källarmästare Andreas Johansson för ett antal ”muntrationsaftnar” på Lindesbergs stadshotell. Därefter blev Lydia Hedberg allt oftare anlitad som underhållare vid visaftnar, föreningsmöten och andra offentliga arrangemang. Samtidigt fortsatte hon att vårda Wahlströms patienter.

Makarna Hedberg valde att separera 1910. Makan Lydia flyttade tillbaka till Falun med sonen Olle. Hon hade nu blivit lockad av artistlivet och fick samma år, alltså 1910, chansen att framträda vid Skansens stora vårfest i Stockholm. Det blev snart fler framträdanden både i Stockholm och i resten av landet där hon gladde publiken med en blandning av folkvisor och roliga historier. Hon hade började då använda artistnamnet Bergslagsmor.

I januari 1921 reste Lydia Hedberg till USA där hon genomförde en konsertturné som förde henne genom svenskbygderna i Minnesota, Michigan och Wisconsin och därifrån vidare till bland annat Oregon, Washington och Kalifornien. Under det år Lydia Hedberg tillbringade i USA gjordes lite drygt 100 framträdanden, för det mesta inför utsålda hus. Bergslagsmor, som alltid uppträdde glad och lättsam i sin folkdräkt från Dala Floda, blev mycket populär. Hennes visor och berättelser hade ofta en vemodig underton som slog an en nostalgisk sträng hos åhörarna.

Lydia Hedberg skulle göra ytterligare två konsertturnéer i USA, den sista genomfördes 1925. I slutet av 1920-talet var Lydia Hedberg en efterfrågad artist på folkfester, välgörenhetskonserter och många andra evenemang i Sverige. Hon medverkade också ibland i underhållningsprogram i Sveriges Radio. De svenska radiosändningarna, som började 1925, bestod av en enda kanal och pågick endast några få timmar på kvällen. Sändningstiden för lättare underhållning såsom Bergslagsmors visor var vanligtvis bara 20 minuter. 

Lydia Hedbergs död i Sundsvall den 10 juni 1964 uppmärksammades av de flesta svenska tidningar. Bergslagsmor är idag mest känd för sina visor och sitt historieberättande. Men Lydia Hedberg bör också hedras för att hon bevarade en mängd gamla folkvisor som annars hade gått förlorade. I de vishäften som bevarats från hennes artistliv finns en stor visskatt, bland annat texterna till ett 20-tal melodier som blivit upptecknade eller författade av Lydia Hedberg själv.