Bensinpriset i en annan tid

Idag, när en liter bensin snart kostar 16 kronor, kan det kanske vara uppfriskande att ta del av en skrivelse som Bergbolagens dåvarande ekonomichef Helmer Berglund (bilden här intill) utfärdade i juli 1955. Då, för snart 65 år sedan, var drivmedelspriserna på en helt annan nivå än idag. Så här skrev Helmer Berglund till dem som körde företagets bilar:

”Vid undersökning har det konstaterats, att uttag av bensin förekommer vid bensinmackar ute i staden istället för att hämta bensin i vår egen mack. Prisskillnaden blir härvid rätt väsentlig. I vår egen mack kostar oss för närvarande bensinen, Premium, 56 öre per liter. Motsvarande bensin i mackarna ute i staden betingar ett pris av 65 öre per liter. Sålunda en prisskillnad av 9 öre per liter. Alltså bör bensinpåfyllning i största möjliga utsträckning ske från vår egen mack, då detta för företaget blir billigast.”

Idag kanske inte 9 öre är så mycket att bråka om, men den ekonomiskt sinnade Helmer Berglund kunde förstås inte acceptera att företagets bilar tankades till ett 116 procent högre bensinpris ute i staden.

Dåtidens bensinpris på 65 öre litern skulle idag motsvara ungefär 9 kronor och 18 öre. Men på tiden hade Sveriges politiker inte riktigt insett bensinens möjligheter som skattekälla.