Barnhem i Schröders backe

Idag är det nog inte många som känner till att Lindesberg under många år hade ett särskilt hem för barn som antingen var föräldralösa eller inte kunde omhändertas av anhöriga.

Lindesbergs barnhem var verksamt mellan 1924 och 1952 och låg i fastigheten Anneberg vid Schröders backe (idag är adressen Granvägen 1). Lindesbergs stad beslutade att inrätta ett barnhem 1916 och våren 1918 inköptes fastigheten Anneberg, men på grund av dåvarande kristider kunde detta hus inte ställas i ordning förrän 1923.

Den 1 januari 1924 tog barnhemmet emot de första barnen, tre pojkar och en flicka. Sammanlagt kunde barnhemmet ta emot cirka 15 barn. Inledningsvis var det framför allt barn från tuberkulösa hem som togs emot eftersom barnhemmet fick bidrag från Nationalföreningen mot tuberkulos. Senare tog man även emot andra barn som hade behov av att bo där.

I barnhemmets bottenvåning fanns ett stort rum samt ett kök och på övervåningen två sovrum. Dessutom hade huset ett badrum, toalett och en stor källare. Styrelsen för barnhemmet bestod av fabrikör Carl Ludvig Palmgren, fru Anni Beskow, fröken Clara Blomberg, rådman Axel Hygrell och handlaren Arvid Johansson. För att klara barnhemmets ekonomi räknade man med att välvilliga personer i staden skulle betala en årsavgift på 3 kronor. En basar skulle också ordnas av Röda korset.

På barnhemmet arbetade en föreståndarinna och två biträden. Det ena biträdet skötte köket och ett annat biträde städade och hjälpte till med barnen. Första föreståndarinnan var Elsa Engberg (1886-1933). Efter hennes död blev Lydia Riddarström (1895-1983) föreståndarinna och hon var kvar tills barnhemmet stängde 1952. ”Tant Lydia” beskrivs som en vänlig person som hade stor omsorg om barnen. Hon lär inte ha bestraffat olydiga barn utan istället försökt att tala dem till rätta.

Vardagen på barnhemmet var full av rutiner. Barnen åt frukost, gick till skolan, åt lunch och hjälpte till med ärenden på eftermiddagen före kvällsmaten. Under sommaren fick barnen hjälpa till mycket i trädgården. De rensade grönsaks- och potatisland och plockade bär. Men det fanns också tid för lek och de barn som ville fick gå i simskolan.
Det fanns också ett barnhem i Guldsmedshyttan mellan åren 1932-1955. Det tog hand om äldre barn som tillfälligt behövde vård och observation. Huvudman var Örebro läns Barnavårdsförbund men det övertogs 1946 av Örebro läns landsting.