Vårflod isolerade Lindesberg

Bergslagen drabbas av en ovanligt besvärlig vårflod i slutet av april 1977. Orsaken var en lång och snörik vinter i kombination med ett intensivt regnande på våren. Soligt väder i början av maj satte ytterligare fart på snösmältningen.

Stora delar av Bergslagen drabbades av översvämningar. Flera vägar fick stängas av för trafik och en del broar sköljdes bort. Vid Bångbro försvann en stor del av körbanan (bilden här nedan). Även i Lindesberg gav översvämningarna omfattande skador på vägar och byggnader. Vattennivån i Lindesjön låg som mest 2,43 meter högre än normalt och i några dagar var Lindesbergs södra infart oframkomlig sedan delar av Pälsärmen översvämmats (bilden ovan). En hel ny vägbank fick byggas upp för trafiken.

Massor av privatpersoner och företag drabbades av översvämningarna. Frövifors bruk tvingas stoppa driften i två veckor när vatten rann in i pappersbruket. Tågtrafiken ställdes in på sträckan Frövi-Örebro. Många kraftstationer hade också stora problem när vatten rann in i generatorerna.

Översvämningarna i Bergslagen blev en riksnyhet och speciellt Lindesberg blev ett mål för turister, som med sina bilar förvärrade trafiksituationen. Vårfloden beräknas ha kostat över 100 miljoner kronor i Örebro län.