Lindes travklubb bildas 1886

Varje sommar bjuder Linde Travklubb på populära travtävlingar vid Fornaboda. Denna travbana anlades i början av 1950-talet. Innan dess tävlade man på Lindesjöns is, och detta folknöje startade redan 1886.Travklubben i Lindesberg tillhör därmed de allra äldsta i landet.

Rådmannen Christian Hultman från Lindesberg bevistade i februari 1886 travtävlingarna på Brunnsviken i Stockholm. Han fick då idén till liknande travtävlingar i Lindesberg. Hultman var en kunnig hästkarl och livligt intresserad av allt som hörde till hästsport. Han insåg hemortens möjligheter för travtävlingar. Därför tog han initiativet till bildandet av Linde Travklubb. Till regionens hästägare och mer betydande män lämnades sedan muntliga och skriftliga uppmaningar att aktivt stödja hästsporten.

När stadgarna för Linde Travklubb skrevs 9 mars 1886 valdes följande klubbstyrelse: disponent Vilhelm Tham på Kloten, kapten Carl Hildebrand Schröder på Ringaby, löjtnant Henrik Jakob Fredrik Gahn på Kåfalla, rådman Christan Hultman från Lindesberg, bruksägare Israel Olsson från Järnboås, nämndeman P M Andersson från Löa samt veterinär Axel Pålman, Lindesberg.

Vintern 1886 var kall och snörik. Isen var säker och föret gott. Redan den 18 mars kunde därför den nybildade klubben hålla sin första tävling på Lindesjön.

För att främja travsporten underkastade sig travklubbens medlemmar och då särskilt styrelsen stora ekonomiska uppoffringar. Eftersom traktens vanligaste hästtyp (hästar av övervägande norsk ras) var mest lämpad för tungt arbete framför malmslädar och kolryssar, så behövde man få fram unghästar som passade bättre för tempot på travbanan. Klubben inköpte därför hinsten Gasthop. Hästens namn bildades av begynnelsebokstäverna i styrelsemedlemmarnas efternamn.

Under många år var det framför allt grosshandlare J O Anderssons förnämliga stall med såväl inhemska som importerade hästar som dominerade. De hade namn som var kända över hela Sverige: Yrsa, Jermo, Jerma, Blixten med flera. Hans hästar utmärkte sig inte bara på hemmabanan utan tog också första pris vid internationella tävlingar i Stockholm, Köpenhamn och Oslo. J O Andersson var under många år travklubbens ordförande.

Den 18 mars 1917 höll dåvarande Linde Travklubb sin sista tävling, på dagen 33 år efter den första. Enligt gåvobrev överlämnades klubbens kontanta medel på 5018 kronor och 77 öre till Örebro läns bergslagers hästavelförening.

Redan året därpå, alltså 1918, kunde emellertid travklubben återuppstå under ny ledning. Och sedan har det fortsatt till vår tid.