Stadsbranden 1869

Lindesberg har råkat ut för flera stora bränder under stadens historia, bland annat 1644 och 1688. Den allra värsta brandkatastrofen inträffade emellertid 1869.

Samtidigt som högmässan pågick i Lindesbergs kyrka söndagen den 11 april 1869 utbröt en brand i den så kallade Linellska gården i hörnet av Kungsgatan och Prästgatan. Några barn hade lekt med eld och snart stod hela huset i lågor. Det blåste en hård sydlig vind den här dagen och branden spreds snabbt till granngårdarna. Stora delar av stadskärnan – sammanlagt 27 gårdar – förstördes av branden.

När prästgården och sockenmagasinet fattade eld spreds branden också till kyrktornet, som då var täckt av spån. Under tiden hade möbler från de brinnande gårdarna släpats ut på Rådhustorget. När det övertända kyrktornet föll ner över torget fick stadsbranden ny fart. Endast några gårdar i södra och norra delen av staden undkom eldslågorna.

Som framgår av bilden ovan eldhärjades också Lindesbergs kyrka. Endast murstockarna fanns kvar. Kyrkoherden Carl Daniel Arosenius såg dock till att kyrkböckerna roddes ut till ön Trallingen medan hans barn bar kyrksilvret till Brotorps gård.

Vid stadsbranden i Lindesberg avled två människor, nämligen två av barnen som antogs ha startat branden.

Bilden ovan är hämtad från Lindesbergs kulturhistoriska arkiv.