Nya riksvägen invigs 1981

Den 22 oktober 1981 blev något av en milstolpe i staden Lindesbergs historia. Då invigde nämligen landshövding Elvy Olsson en ny sträckning av riksväg 60 väster om Lindesberg. Den nya vägsträckningen var efterlängtad av många, som plågats av ständiga bilköer och långtradarkaravaner längs Kristinavägen. Den nya vägsträckningen skulle avsevärt förbättra stadsmiljön och samtidigt förkortades restiden utmed R60 med 5-10 minuter. Vägprojektet, som påbörjades 1979, kostade 23 miljoner kronor varav AMS bidrog med cirka 10 miljoner kronor.

Stadens köpmän var dock inte lika glada åt den nya vägen. Man befarade att den minskade trafikströmmen skulle leda till sämre försäljning. Framför allt var det ägarna till olika matställen och bensinstationer som oroade sig.