Krigsbarn i Lindesberg 1942

På grund av det så kallade fortsättningskriget mellan Finland och Sovjet, som bröt ut sommaren 1941, lovade Sverige att ta emot ett stort antal nödlidande finska barn. Många privatpersoner, organisationer och även företag i Sverige deltog i omhändertagandet av krigsbarnen. Direktör Helge Norlander vid Wedevågs bruk och hans familj tog redan i december emot 16 finska krigsbarn. Familjen bodde mesta tiden i sin stockholmslägenhet och de finska barnen inkvarterades i direktörsvillan Tallebo i Vedevåg. Där omhändertogs barnen av Norlanders två döttrar.

Den 7 januari 1942 kunde Bergslagsposten berätta att frikyrkorna i Lindesberg utsett lämpliga lokaler i Dalkarlshyttan och Rya för en barnkoloni med 15 barn. Rödakorssystern Karin Bruce skulle leda barnkolonin och tidningen uppmanade lindesbergarna att skänka sängar, sängkläder, köksutrustning och annat som barnkolonin kunde behöva. Senare bildades det en ny organisation, Lindesbergskommittén för Finlands barn. Ordförande för kommittén blev fru Lisa Ekecrantz. Till vice ordförande utsågs folkskollärare Roland Hagström, till kassaförvaltare fröken Karin Sundén och till sekreterare Bergslagspostens redaktör Hans Enström. Kommitténs uppgift var att ordna ytterligare en barnkoloni i Lindesberg och att få in bidrag till verksamheten. Bergbolagen och Kvarnmaskiner lovade omedelbart att skänka pengar. Kvarnmaskiners arbetare skulle också att arbeta extra två timmar varje vecka och skänka extraförtjänsten till krigsbarnen. Även Tebes arbetare och fabriksledning lovade att stödja den finska barnkolonin, liksom Lindesbergs Gjuteri och Wennbergs snickeri. Lindes Sparbank anslog 3 000 kronor till krigsbarnens uppehälle.

I Rya ordnade lantbrukare Vidfeldt gratis en bostad på fyra rum och kök, där 15 barn skulle få plats. Dessutom hyrde Lindesbergskommittén den övre våningen på pensionat Haga för tio barn. Frisörmästare Nils Adell hade för övrigt lovat att gratis klippa de finska barnen så fort de kom till Lindesberg. I mitten av februari kom så de första 40 finska krigsbarnen till Lindesberg. Vid den tidpunkten hade Lindesbergskommittén fått ta emot ungefär 25 000 kronor till barnens uppehälle under de första sex månaderna. I Kloten skulle Domänverket ordna plats för 30 finska barn i skogsskolans gamla lokaler.