Tragedi i Bottenån 1724

Söndagen den 17 maj 1724 började som en vanlig försommardag i den lilla staden Lindesberg. Men strax efter gudstjänsten i Lindesbergs kyrka gick larmet att en förfärlig olycka inträffat norr om Prästbron. En skara människor sprang snabbt till olycksplatsen där en sorglig syn mötte dem. Den stora kyrkbåten från Guldsmedshyttan hade kapsejsat och samtliga ombordvarande hamnat i vattnet. Det visade sig att endast två personer kunde räddas, men dessvärre avled även de efter några dagar av sina skador. De övriga 13 båtpassagerarna omkom omedelbart i Bottenåns vatten. Samtliga kroppar återfanns dock och kunde sedermera begravas. De omkomna hörde hemma i bergsförsamlingen och kom från Ingelshyttan, Gränshyttan, Nyberget, Jönshyttan och Gusselby.

Olyckans orsak blev aldrig utredd men många spekulationer har framförts. Grundstötning är en, bristfällig båt en annan, för många passagerare en tredje teori. Roddarnas krogbesök efter gudstjänsten kan enligt andra spekulationer ha bidragit till den tragiska utvecklingen. Vårflod och stark vattenföring kan också ha påskyndat förloppet, även om man i dag är något förvånad över hur en så omfattande drunkningsolycka kunde ske i den smala och grunda Bottenån.

Katastrofplatsen utmärktes efter olyckan med ett minnesmärke, som av minnestrogna människor förnyades vid behov under årens lopp. I dag finns dock ingenting kvar som påminner om denna omfattande katastrof.

Katastrofen i Bottenån är den värsta som drabbat trakten. Men det var inte ovanligt med drunkningsolyckor vid den här tiden. Vägar och stigar var av dålig beskaffenhet, vintertid var det sällsynt med väghållning. Trafikanterna valde därför ofta att ta genvägar över frusna sjöar och vattendrag, och frestades att fortsätta även då isarna var mindre tillförlitliga. Till detta kom också, att simkunnigheten var dålig. Ett ofrivilligt dopp i vattnet blev därför ofta ödesdigert.