Fyra kyrkogårdar i Lindesberg

I Lindesbergs stad finns det fyra kyrkogårdar.

Norra kyrkogården vid Kungsgatan anlades 1861 sedan den gamla kyrkogården intill kyrkan blivit otillräcklig. Men långt innan dess hade också två privatpersoner donerat mark till nya kyrkogårdar. Bruksägaren Fredrik Cederborgh skänkte 1827 en markbit på Pälsärmen till församlingen, och 1835 togs den så kallade Bergskyrkogården i bruk. Den sistnämnda bör egentligen kallas Hamnströmska kyrkogården, eftersom marken donerades av rådmannen och vice borgmästaren Daniel Abraham Hamnström.

Södra kyrkogården, som ligger vid Örebrovägen, invigdes 1887. Den första begravningen skedde dock inte förrän 1893, då även ett gravkapell hade uppförts på platsen. Kyrkogården har därefter utökats i flera omgångar och 1954 kunde ett nytt kapell med bisättningslokal invigas. Den ståtliga klockstapeln kom på plats 1957, men fanns då på kapellets norra sida. Den flyttades 1988 till sin nuvarande plats söder om kapellet.

Inom Linde bergslags församling finns ytterligare tre kyrkogårdar. Två av dessa finns i Ramsberg. Den äldsta ligger mittemot kyrkan medan Nya kyrkogården, som blev klar 1911, är placerad utmed Häcklavägen. Guldsmedshyttans kyrkogård togs i bruk 1895, samtidigt som kyrkan invigdes. I Vedevåg finns det en brukskyrkogård, men den är privat och ingår alltså inte i församlingens ansvar.

I landet finns det ungefär 3 200 begravningsplatser. Huvudmän för dessa är Svenska kyrkans pastorat och församlingar, med undantag för Stockholms och Tranås kommuner som själva valt att ansvara för begravningsverksamheten.